El póster

Póster del film. La foto es de Raouf Haj-Yahia.